Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Стратегия и изпълнение
 

 

СТРАТЕГИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Наименование Виж
1. Актуализирана Стратегия за ВОМР - МИГ- Момчилград и Крумовград, съгласно Допълнително Споразумение РД50-190/31.08.2023 г.
2. Допълнително Споразумение РД50-190/31.08.2023 г.
3. Актуализирана Стратегия за ВОМР - МИГ- Ммочилград и Крумовград, съгласно Допълнително Споразумение РД50-190/20.07.2022 г.
4. Допълнително Споразумение РД50-190/20.07.2022 г.
5. Регистър на изпълнение на индикаторите на СВОМР
6. Актуализирана Стратегия за ВОМР - МИГ- Ммочилград и Крумовград, съгласно Допълнително Споразумение РД50-190/16.12.2021 г.
7. Допълнително Споразумение РД50-190/16.12.2021 г.
8. Актуализирана Стратегия за ВОМР-МИГ Момчилград и Крумовград, съгласно Допълнително Споразумение РД50-190/29.01.2021 г.
9. Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР МИГ
10. Актуализирана Стратегия за ВОМР-МИГ Момчилград и Крумовград, съгласно Допълнително Споразумение РД50-190/19.08.2019 г.
11. Актуализирана Стратегия за ВОМР МИГ Момчилград-Крумовград, съгласно Допълнително Споразумение №РД50-190/10.07.2018г.
12. Споразумение за изпълнение на СВОМР
13. Допълнително споразумение за изпълнение на СВОМР
14. Допълнително споразумение за изпълнение на СВОМР от 19.08.2019 г.
15. Социално-икономически анализ на МИГ Момчилград-Крумовград за извеждане нуждите на територията
16. Стратегия за ВОМР МИГ Момчилград-Крумовград
17. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
18. Популяризиране на стратегията
19. Анализ на сектор туризъм на територията на МИГ Момчилград - Крумовград - 2018г.
20. Анализ на сектор животновъдство на територията на МИГ Момчилград - Крумовград - 2018г.

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание