Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Стратегия и изпълнение
 

 

СТРАТЕГИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Наименование Виж
1. Актуализирана Стратегия за ВОМР МИГ Момчилград-Крумовград, съгласно Допълнително Споразумение №РД50-190/10.07.2018г.
2. Споразумение за изпълнение на СВОМР
3. Допълнително споразумение за изпълнение на СВОМР
4. Допълнително споразумение за изпълнение на СВОМР от 19.08.2019 г.
5. Социално-икономически анализ на МИГ Момчилград-Крумовград за извеждане нуждите на територията
6. Стратегия за ВОМР МИГ Момчилград-Крумовград
7. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
8. Популяризиране на стратегията
9. Анализ на сектор туризъм на територията на МИГ Момчилград - Крумовград - 2018г.
10. Анализ на сектор животновъдство на територията на МИГ Момчилград - Крумовград - 2018г.

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание