Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Документи
 

 

Наименование Виж
1. Регистър на сключените договори с физически и юридически лица за 2017 г.
2. Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.)
3. Закон за подпомагане на земеделските производители
4. Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове
5. Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)
6. Анекси към програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)
7. ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР“ - основно ръководство
8. РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1698/2005 НА СЪВЕТА от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
9. Национален стратегически план за развитие на селските райони
10. Наредби
11. Доклади

 

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание