Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
П О К А Н А
24 Февруари 2010

Уважаеми представители
на местните власти, бизнеса и НПО,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД има удоволствието да Ви покани на
5 МАРТ (петък) 2010 г., 17.00 ЧАСА
В ЗАЛАTА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД
НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МИГ-МОМЧИЛГРАД


Местните инициативни групи се създават съгласно Програмата за развитие на селските райони, ос 4 ЛИДЕР, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие. Те включват публични, бизнес и граждански организации, действащи на дадена територия. МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони.
Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
Учредяването на Местна инициативна група, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност е една от основните цели на изпълнявания от Община „Момчилград” проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община „Момчилград”, област Кърджали” по ПРСР 2007-2013, под-мярка 431-2.
Община «Момчилград», партньорите и екипа, реализиращи проекта канят представителите на местните власти, бизнеса и граждански организации от територията на община Момчилград, които желаят да участват в учредяването на МИГ –Момчилград да присъстват на учредителното събрание.

С уважение,

ИНЖ. ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА
Кмет на Община Момчилгра

Прочитания: 1463 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание