Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
06 Ноември 2018

ПОКАНА


за участие в информационни срещи и обучения, свързани с подготовката на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение №РД 50-190/29.11.2016 г. на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  през месец  ноември и декември 2018 година.

Информационните събития на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград при следния план график:


ПЛАН ГРАФИК
за провеждане на обученията и информационните срещи
на територията  на МИГ
-  Момчилград и Крумовград

МЯРКА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, ЧАС

ДВУДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА 10 ДУШИ

1

2.3 - ОП РЧР

град Момчилград

27 и 28.11.2018 г., 10,00 ч.

2

  7.2 - ПРСР

град Крумовград

29 и 30.11.2018 г., 10,00 ч.

3

  1.7 - ОПРЧР

град Момчилград

04 и 05.12.2018 г., 10,00 ч.

4

  4.2 - ПРСР

град Крумовград

06 и 07.12.2018 г., 10,00 ч.

ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  ЗА 10 ДУШИ

1

7.2 - ПРСР

град Момчилград

23.11.2018 г., 10,00 ч.

2

4.1 - ПРСР

град Момчилград

11.12.2018 г., 10,00 ч.

ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  ЗА 20 ДУШИ

1

4.1- ПРСР

с.Звездел, общ.Момчилград

14.11.2018 г., 11,00 ч.

2

4.1- ПРСР

с.Токачка, общ.Крумовград

20.11.2018 г., 11,00 ч.

3

4.1- ПРСР

с.Аврен, общ.Крумовград

21.11.2018 г., 11,00 ч.

Прочитания: 891 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание