Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Проведоха се информационни срещи и обучения,свързани с подготовка на проекти по СВОМР на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”
28 Декември 2017


На 12.12.2017 г. , 13.12.2017 г. в град Момчилград и на 14.12.2017 г., 15.12.2017 г. в град Крумовград се проведоха информационни срещи с потенциални бенефициенти, във връзка с предстоящите приеми на проекти по ОПРЧР 2014-2020 г. и ОПИК 2014-2020 г. от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”.
На 18.12.2017 г. и 19.12.2017 г. в град Момчилград се проведе обучение на тема: „Разработване и управление на проекти по мярки от ОПРЧР 2014-2020 г., включени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”.
На 20.12.2017 г. и 21.12.2017 г. в град Крумовград се проведе обучение на тема: „Разработване и управление на проекти по мерки от ОПИК 2014-2020 г., включени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”.

Още снимки


Прочитания: 783 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание