Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
24 Ноември 2017

ПОКАНА


за участие в информационни срещи и обучения, свързани с подготовката на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение №РД 50-190/29.11.2016 г. на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 през месец декември 2017 година


„МИГ-общини Момчилград и Крумовград” кани всички заинтересовани лица на информационни срещи и обучения.


Информационните събития и обучения ще протекат при следния график:  • Еднодневни информационни срещи, във връзка с предстоящия прием на проекти, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 г. и ОПИК 2014-2020 г. от СВОМР:


- 12.12.2017 г. и 13.12.2017 г. в град Момчилград, ул.”Девети септември” №1, ет.4/ офис на МИГ/ от 10,00 часа;


- 14.12.2017 г. и 15.12.2017 г. в град Крумовград, ул.”Трети март” №3/офис на МИГ/ от 10,00 часа;  • Двудневни обучения:


- 18.12.2017 г. и 19.12.2017 г. в град Момчилград, ул.”Девети септември” №1, ет.4/офис на МИГ/ от 10,00 часа на тема: „Разработване и управление на проекти по мерки от ОПРЧР 2014-2020 г.;- 20.12.2017 г. и 21.12.2017 г. в град Крумовград, ул.”Трети март” №3/офис на МИГ/ от 10,00 часа на тема: „Разработване и управление на проекти по мерки от ОПИК 2014-2020 г.


За участие можете да заявите на e-mail: mig_mk2015@abv.bg или в офисите на МИГ- общини Момчилград и Крумовград на адреси: град Момчилград, ул.Девети септември№1, ет.4, тел.: 088 988 6752, 088 525 0867 и град Крумовград, ул. Трети март №3, тел.: 088 674 2637, 088 799 1180.

Прочитания: 685 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание