Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ
08 Март 2016

СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе поредица от четири информационни кампании с населението на територията на общините Момчилград и Крумовград в изпълнение на Дейност 1.1. " Подготовка и провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране за популяризиране процеса на разработка на стратегията” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.

Целта на предстоящите информационни кампании е местните заинтересовани лица да бъдат информирани за подхода Водена от общностите местно развитие(ВОМР), възможностите, които предлага Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г. и мерките, допустими за включване в Стратегията за местно развитие.
Уважаеми съграждани, представители на местния бизнес, нестопанския и публичен сектор от общините Момчилград и Крумовград, каним Ви да вземете участие в предстоящите инормационни срещи, както следва:

1. Първа информационна кампания - на 14.03.2016 г. в заседателната зала на общинска администрация – гр. Момчилград от 11:00 часа.

2. Втора информационна кампания - на 17.03.2016 г. в заседателната зала на общинска администрация – гр.Крумовград от 11:00 часа.
3. Трета информационна кампания - на 18.03.2016 г. в заседателната зала на общинска администрация – гр. Момчилград от 11:00 часа.
4. Четвърта информационна кампания - на 21.03.2016 г. в заседателната зала на общинска администрация – гр.Крумовград от 11:00 часа

По подробна информация може да получите в офиса на МИГ, находящ се в гр.Момчилград, ул. „Девети септември“ №1, ет.4, e-mail: mig_mk2015@abv.bg, тел.:0889 886 752, 0884 212 225, електронна страница: www.migmomchilgrad.com

Прочитания: 1004 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание