Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
07 Май 2015

Изх. № 003/04. 05. 2015г.


                                                                                                                                  До  делегатите на СНЦ
                                                                                                                        „Местна инициативна група–

                                                                                                                                     община Момчилград”

П О К А Н АОтносно: Плащане на членски внос


УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,

С настоящето писмо, Ви приканваме да платите дължимия от Вас членски внос за 2015г., като делегат на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ - община Момчилград", не по - късно от 20.05.2015г.
Съгласно чл. 17 от Устава на "МИГ - Момчилград" годишният членски внос е в размер на 12 лв. /дванадесет лв./за физически лица и 50 лв. /петдесет лв./ за юридически лица.
Плащането на годишният членски внос може да извършите при г-н Халил Халил, на адрес: Общинска администрация - Момчилград, ет. 3, ст. 26.04.05.2015г.                                                             С уважение: .....................П............................
гр. София                                                                                          Метин Ибрям 
                                                                                                          Председател СНЦ „МИГ –
                                                                                                          ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД”Прочитания: 1171 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание