Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
П О К А Н А
15 Април 2015

Изх. № 002/15. 04. 2015г.

                                                                                                                                  До  делегатите на СНЦ
                                                                                                                        „Местна инициативна група–

                                                                                                                                     община Момчилград”П О К А Н А

         


Уважаеми госпожи и господа,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Община Момчилград”, на основание чл. 28, ал. 1 от Устава на „МИГ – ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД” свиква Общо Събрание на Сдружението, което ще се проведе на 15. 05. 2015г., (петък) от 16:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет - Момчилград, при следния дневен ред:  1. Решение за подаване на заявление за интерес по Под мярка 19. 1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие за селските райони за периода 2014 – 2020.

  2. Разни.
15. 04. 2015г.                                                             С уважение: ....................П.............................
гр. Момчилград                                                                                          Метин Ибрям 
                                                                                                          Председател СНЦ „МИГ –
                                                                                                          ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД”

Прочитания: 1219 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание