Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „МИГ – ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД”
28 Май 2010


На 27 май 2010 в залата на Общински съвет гр. Момчилград се проведе извънредно общо събрание на „МИГ – Община Момчилград”. На събранието присъстваха 28 от общо 39 учредители и редовни членове на Местната инициативна група – община Момчилград.
Единствена точка в дневния ред на събранието бе : „Обсъждане и приемане на Стратегия за Местно Развитие /СМР/ на „МИГ-Община Момчилград”.
Събранието бе открито от Председателя на УС на МИГ- Община Момчилград Метин Ибрям, който след приключване на регистрацията и преброяването на присъстващите редовни членове от преброителната комисия обяви, че събранието е легитимно и може да взема решения. Той обяви дневния ред, който е бил вписани в поканата за това събрание и след като не постъпиха други предложения по дневния ред, даде думата на експерта Лучко Македонски да направи подробна презентация по оформилите се приоритети и стратегически цели, избраните конкретни мерки и техните финансови рамки, както и допустимите дейности и бенефициенти заложени в СМР.
В допълнение координатора на проекта Халил Халил подчерта, че тази Стратегия е резултат на участието и становището на много специалисти, експерти от различни области , участвали в проведените работни и информационни срещи, както и на активните жители на територията на Местната инициативна група, която включва всички населени места на общината.
След презентацията имаше дебати за размера на финансирането по отделните мерки и по общия заделен бюджет за всяка една. Имаше предложения и към Правилата, по които ще работи Оценителната комисия на проекти, какви да бъдат критериите, какви индикатори да се допълнят за да се стимулират местните производители и като цяло местната икономика. Обсъдиха се и конкретни казуси за конфликт на интереси и как това може да бъде предотвратено.
След обсъждане и окончателното гласуване Стратегията за местно развитие на „МИГ – Община Момчилград” бе приета единодушно.


Още снимки


Прочитания: 2359 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание