Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Публикуван е проект на пакета документи за публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.807, мярка „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
23 Ноември 2023

На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане”  на сайта  и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.2.1 от СВОМР  по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни  срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.807, мярка „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Условията за кандидатстване и приложенията към тях могат да бъдат представени в срок до 01.12.2023 година, 23:59 ч.  на електронен адрес: mig_mk2015@abv.bg  и https://umis2020.government.bg/#/procedures/2326/publicDiscussions?rf=1700730952000&programmeId=8010510&programmePriorityId=8010511.

Прочитания: 972 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание