Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Успешно приключи изпълнението на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ финансирани чрез СВОМР на Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград
23 Октомври 2023

Изпълнените проекти са на обща стойност 523 655,71 лева, от които 377 057,63 лева са безвъзмездните финансови средства предоставени от МИГ общини Момчилград и Крумовград.

Земеделски производител Сезгин Хасан изпълни проект „Закупуване на трактор, челен товарач и ремарке за стопанство си в землището на село Момина сълза, община Момчилград, област Кърджали“

 

Веселин Борисов Бодуров  е земеделски производител, който притежава животновъден обект в землището на с. Багрилци, общ. Крумовград.  С изпълнението на проекта извърши основен ремонт и подмяна на покрив на основната сграда на съществуваща овцеферма и ремонт на допълнителна стопанска сграда.

 

 

 

Неджибе Хасан  е земеделски производител, чиято основна дейност е свързана с отглеждането на крави месодайно направление в района на с. Обичник, община Момчилград. Инвестицията извършена по одобрения проекта е за реконструкция и модернизация на селскостопанска постройка за отглеждане на животни. Извършени са  строително-монтажни работи по обекта, включващи: реконструкция на овчарник в сграда за свободно групово отглеждане на 60 броя крави, изграждане на родилен и изолационен бокс, изграждане на дезинфекционна площадка и торище за твърда тор.

 

 

Проект  „Закупуване на трактор, челен товарач и ремарке за стопанство в землището на село Качулка, община Крумовград,“ изпълни и земеделския  производител Метин Кадир Ахмед, който се занимава с отглеждане на месодайни крави. 

 

Бенефициент Айдън Осман  изпълни проект «Модернизиране на стопанството». Земеделския производител се занимава с отглежда на млечни крави в с. Карамфил, общ. Момчилград. С изпълнението на проекта закупи Фуражен миксер и трактор Hattat, което даде възможност за правилно и прецизно хранене на животните и осигуряване на качествен фураж.

 

Ерджан Муса е земеделски производител занимаващ се с отглеждане на едър рогат добитък в с. Синделци, общ. Момчилград. С цел повишаване конкурентоспособността на земеделското си стопанство и подобряване на цялостната му дейност, Ерджан Муса закупи трактор с челен товарач.

 

Земеделски производител Самет Касим Али отглежда едногодишни растения слънчоглед и пшеница в с. Поточарка, общ. Крумовград. Успешно изпълни два проекта с цел  модернизиране на земеделското стопанство, чрез въвеждане в експлоатация на нова земеделска техника. Закупени бяха сечка за слънчоглед, сеялка за редова сеитба, торачка и окопен култиватор.
 

Земеделски производител Неджат Фаик Мехмедали кандидатства по схема BG06RDNP001-19.157 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ за закупуване на земеделска техника, необходима за оптимално функциониране на стопанство. Чрез въвеждане в експлоатация на нова земеделска техника – трактор NEW HOLLAND, се удовлетвориха  потребностите свързани с отглеждането едър рогат добитък  и оптимизиране на производствените процеси в фермата.

Земеделски производител Фаик Мехмедали Салиф кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на  мини челен товар с цел развитие на наличните материални мощности в стопанството и въвеждането.

Прочитания: 82 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание