Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПРЕДСТОЯЩ ПРИЕМ ПО МЯРКА 6.4.1“ИНВЕСТИЦИИ В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СВОМР НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
30 Август 2023


Предстои обявяване на трети прием за набиране на проектни предложения по мярка 6.4.1“ Инвестиции в неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград,  като отново допустими кандидати ще бъдат:

  • Земеделски стопани - с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен производствен обем (микропредприятия с проектни предложения за неземеделски дейности);
  • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
  • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Вторият прием за подаване на проекти предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград успешно приключи с подписването на девет административни договора за предоставяне на безвъзмездна помощ.

Фирма „А 01“ ЕООД, гр. Крумовград подписа тристранен административен договор за изпълнението на проект  „Закупуване на машини за изправяне и рязане на арматура за А 01 ЕООД“. В изпълнение на дейностите фирмата ще закупи машина за изправяне и рязане на армировъчна стомана, която ще се използва за производство на арматурни изделия, предназначени изцяло за сектор "Строителство".

 С изпълнението на проект „Закупуване на хоризонтален струг с ЦПУ за производствена сграда в Момчилград, област Кърджали“, фирма „КАЙЗЕР-МГ“ ЕООД  гр. Момчилград ще подобри производствените процеси  в предприятието си чрез закупуване на  хоризонтален струг с ЦПУ за производство на метални детайли и елементи за хидравлични цилиндри.

Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ „ЕС Кардио Мед“ ЕООД, гр. Крумовград с управител  д-р Ерсин Яндън ще закупи многофункционална ултразвукова система от висок клас за прецизно провеждане на медицински прегледи. С изпълнението на този проект ще се подобри предоставянето на специализирана медицинска помощ в община Крумовград.

С изпълнението на проект „ Доставка на оборудване за автомивка и център за гуми в гр. Момчилград“, Авто лукс 2015“ ЕООД гр. Момчилград ще създаде автомивка на самообслужване и ще се дооборудва съществуващи „Центъра за гуми“   

"Мегюс" ЕООД гр. Момчилград предвижда модернизиране на стопанисваната от нея Пералня „Свежест“ чрез закупуване на ново модерно професионално перално оборудване, включващо следните машини: професионална пералня и сушилня,  гладачна машина/гладачен каландър за съществуващата пералня. кандидата.

Фирма ЕКИЗ 85 ЕООД гр Момчилград ще подобри производствените процеси  чрез добавяне на нови технологични мощности към технологичния парк на предприятието и подобри производствения капацитет с цел постигане на по-висока производителност. Фирмата предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на 2 броя специализирана подемна техника - газокари.

Фирма „Бетон СА“ ЕООД гр. Крумовград с цел подобряване на  материално-техническа база на дружеството ще изпълни проект „Извършване на услуги по земно-изкопни работи с комбиниран багер“. Предвидената за изпълнение инвестиция включва закупуване и доставка на комбиниран багер, с висока проходимост и надеждност, която да дава възможност да се работи при всякакъв вид терени.

С изпълнението на проект „Диверсификация на стопанската дейност с извършване на товаро-разтоварни складови услуги“,  фирма „Краси-80“ ЕООД  гр. Момчилград ще закупи техника за извършване на товаро-разтоварни услуги за складове и магазини работещи с палетни стоки.

 В град Момчилград  ще се изгради производствен цех за гумени плочи  с изпълнението на проект „Изграждане на цех за производство на гумени плочи“  на фирма  ЕТ “Парк свят – Айтен Мехмед“. Предвидената по проекта инвестиция включва закупуване на технологично оборудване: преса за каучук, матрица (калъп ), миксер, везна, кофи за пълнене на материал.

Прочитания: 40 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание