Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД ДАДЕ СТАРТ НА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТНАВНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2023-2027 ГОДИНА
17 Август 2023


През месец юни и юли 2023 година в общините Момчилград и Крумовград стартира информационна кампания по проект BG06RDNP001-19.610-0023 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград - Крумовград за периода до 2027 г.“

Проведоха се две информационни срещи с фокус върху популяризиране процеса на разработка на стратегията, за да могат да се включат максимално широк кръг от заинтересовани лица при изготвянето и.

Проведени бяха и четири обучения на екипа на МИГ, местни лидери вкл. представители на заинтересованите страни (бизнес, неправителствени организации, образователни институции и публичен сектор). Участниците в обученията бяха запознати с  предстоящите възможности през новия програмен период, свързани с прилагането на подхода ВОМР и с процеса на разработване на стратегия за периода 2023 - 2027 година.

 

С изпълнението на проекта за подготвителни дейности МИГ- общини Момчилград и Крумовград цели разработване на Стратегия за местно развитие за периода 2023 - 2027 година, като се запази териториалния обхват за прилагане на стратегията - общините Момчилград и Крумовград и всички населени места от територията, както и надграждане на постигнатите през програмния периода 2014 – 2020 г. резултати и осигуряване на устойчивост на създаденото партньорство в изпълнението на подхода ВОМР.

Предстои обществено обсъждане на стратегията, активното участие на местната общност и всички заинтересованите страни е ключов фактор в процеса на неговото разработване и съгласуване.

Още снимки


Прочитания: 65 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание