Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД ДАДЕ СТАРТ НА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТНАВНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2023-2027 ГОДИНА
17 Август 2023


През месец юни и юли 2023 година в общините Момчилград и Крумовград стартира информационна кампания по проект BG06RDNP001-19.610-0023 „Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград - Крумовград за периода до 2027 г.“

Проведоха се две информационни срещи с фокус върху популяризиране процеса на разработка на стратегията, за да могат да се включат максимално широк кръг от заинтересовани лица при изготвянето и.

Проведени бяха и четири обучения на екипа на МИГ, местни лидери вкл. представители на заинтересованите страни (бизнес, неправителствени организации, образователни институции и публичен сектор). Участниците в обученията бяха запознати с  предстоящите възможности през новия програмен период, свързани с прилагането на подхода ВОМР и с процеса на разработване на стратегия за периода 2023 - 2027 година.

 

С изпълнението на проекта за подготвителни дейности МИГ- общини Момчилград и Крумовград цели разработване на Стратегия за местно развитие за периода 2023 - 2027 година, като се запази териториалния обхват за прилагане на стратегията - общините Момчилград и Крумовград и всички населени места от територията, както и надграждане на постигнатите през програмния периода 2014 – 2020 г. резултати и осигуряване на устойчивост на създаденото партньорство в изпълнението на подхода ВОМР.

Предстои обществено обсъждане на стратегията, активното участие на местната общност и всички заинтересованите страни е ключов фактор в процеса на неговото разработване и съгласуване.

Още снимки


Прочитания: 194 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание