Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Обучение на младежки лидери
06 Май 2010


На 4 и 5 май в залата на хотелски комплекс „Конак” 24 младежи и девойки участваха в обучение „Придобиване на знания и умения, свързани с прилагането на подхода Лидер и ПРСР, разработване на Стратегията за местно развитие”. Младежите в началото плахи и неуверени, в края на обучението споделиха, че са доволни от получените нови знания и умения. В различните сесии те бяха запознати с различните възможности на Програмата за развитие на селските райони и как те самите могата да бъдат активни с идеи и проекти, след одобрение на Стратегията за местно развитие(СМР) на Местна инициативна група – община Момчилград.
Научиха нови понятия като - Стратегията за местно развитие, местни приоритети, ос и мерки на програмата, фасилитиране, мониторинг и др. Напълниха със съдържание думи като – лидер, младежки лидер, екип и екипна работа. В рамките на интерактивните дейности момчилградските момчета и момичета бяха разделени условно на три отбора. Всеки от тях разви по един от приоритетите според техните виждания за младежите на територията на МИГ – община Момчилград:
-информиране на младите и неформално образование
-пълноценно и организирано свободнои време
-обновяване и развитие на спорта и спортните бази.

И трите екипа положиха много усилия, но се отличи първи отбор с говорител Сание Мюмюн. Тя представи подробно проектното предложение на екипа си за създаване на малдежки информационен център, който да се напълни с дейноти за и от младите хора. Втори и трети отбор също защитиха достойно своите идеи за сформране на младежко НПО и подобряване на спортните бази на територията. С това младежите доказаха че ще са активни и ще се включат в реализирането на СМР.

Още снимки


Прочитания: 2361 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание