Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
17 Август 2022


За периода от 02.08.2022 г. до 12.08.2022 г. се проведоха информационни събития на територията на МИГ. Информационните събития включваха еднодневни обучения и информационни срещи.

Еднодневните обучения се проведоха в град Момчилград и град Крумовград за периода от 02.08.2022 г. до 05.08.2022 г.

Темите на обученията бяха свързани с разработване  на проекти  за кандидатстване  по мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и „Управление и отчитане на  проекти  по мярка  6.4.1“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.

Информационните срещи се проведоха за периода от 09.08.2022 г. до 12.08.2022 г. и включваха следните населени места:

град Момчилград – 09.08.2022 г. от 10,00 часа;

с.Груево, общ.Момчилград – 09.08.2022 г. от 14,00 часа;

с.Нановица, общ.Момчилград – 10.08.2022 г. от 10,00 часа;

с.Звездел, общ.Момчилград - 10.08.2022 г. от 14,00 часа;

с.Поточница, общ.Крумовград – 11.08.2022 г. от 10,00 часа;

с.Токачка, общ.Крумовград – 11.08.2022 г. от 14,00 часа;

град Крумовград – 12.08.2022 г. от 10,00 часа;

с.Аврен, общ.Крумовград- 12.08.2022 г. от 14,00 часа.

На информационните срещи присъстващите се запознаха с изпълнение на СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, както и с предстоящите приеми по мерки от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград за 2022 година.

Участие в  информационните събития взеха над 140 лица на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград.

Още снимки


Прочитания: 358 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание