Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
17 Август 2022


За периода от 02.08.2022 г. до 12.08.2022 г. се проведоха информационни събития на територията на МИГ. Информационните събития включваха еднодневни обучения и информационни срещи.

Еднодневните обучения се проведоха в град Момчилград и град Крумовград за периода от 02.08.2022 г. до 05.08.2022 г.

Темите на обученията бяха свързани с разработване  на проекти  за кандидатстване  по мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и „Управление и отчитане на  проекти  по мярка  6.4.1“Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.

Информационните срещи се проведоха за периода от 09.08.2022 г. до 12.08.2022 г. и включваха следните населени места:

град Момчилград – 09.08.2022 г. от 10,00 часа;

с.Груево, общ.Момчилград – 09.08.2022 г. от 14,00 часа;

с.Нановица, общ.Момчилград – 10.08.2022 г. от 10,00 часа;

с.Звездел, общ.Момчилград - 10.08.2022 г. от 14,00 часа;

с.Поточница, общ.Крумовград – 11.08.2022 г. от 10,00 часа;

с.Токачка, общ.Крумовград – 11.08.2022 г. от 14,00 часа;

град Крумовград – 12.08.2022 г. от 10,00 часа;

с.Аврен, общ.Крумовград- 12.08.2022 г. от 14,00 часа.

На информационните срещи присъстващите се запознаха с изпълнение на СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, както и с предстоящите приеми по мерки от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград за 2022 година.

Участие в  информационните събития взеха над 140 лица на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград.

Още снимки


Прочитания: 84 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание