Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
В НАЧАЛОТО НА 2022 ГОДИНА ПОДПИСАНИ ТРИ АДМИНИСТРИТВНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
04 Февруари 2022


За периода 01.02.2022 година до 03.02.2022 година се подписаха три административни договори с бенефициенти по проведени три процедури на МИГ- общини Момчилград и Крумовград.

На 01.02.2022 година се подписа тристранен административен договор с бенефициента Ерджан Хасан Муса кандидатствал по процедура BG06RDNP001-19.392 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с първи краен срок за прием. Проектното предложение „Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на ЗП Ерджан Муса чрез закупуване на модерно оборудване“ включва закупуване на нова земеделска техника за отглеждане на животни. Одобрената сума на проектното предложение е в размер на 82 280,73 лв., в това число безвъзмездни средства в размер на 49 368,43 лв.  В рамките на проекта ще бъдат създадени условия за подобряване на производствената дейност на кандидата и повишаване на неговите конкурентни предимства. Проектната дейност ще се реализира в инвестиция в трактор с мощност 35 к.с., челен товарач към трактора, хоризонтален миксер вагон с обем 6 м3 и сламопреса. Техническите характеристики на новото оборудване, обект на подпомагане съответстват на капацитета на фермата, ще покрива нейните нужди и ще се използва за обезпечаване и нормално протичане на технологичния процес във връзка с изхранване на животните и обслужване на фермата. Инвестицията се осъществява в чувствителен сектор, какъвто е „Животновъдство” и е насочена към подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство на кандидата, чрез модернизиране на наличните материални производствени активи, повишаване на производителността и подобряване качеството на произвежданата земеделска продукция.

На 02.02.2022 година се подписа тристранен административен договор с бенефициента ЕТ МАРИЯ ИВАНОВА – град Крумовград кандидатствала по проведена процедура на МИГ – общини Момчилград и Крумовград - BG06RDNP001-19.279 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с първи краен срок за прием. Предмет на проектно предложение „Модернизиране на индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология - ЕТ "Мария Иванова", гр. Крумовград“ е закупуване на модерно медицинско оборудване - висок клас ехографска 4D система. Инвестицията ще подобри значително специализираната медицинска помощ по акушерство и гинекология в община Крумовград, като ще позволи извършването на 3D/4D ултразвукови изследвания, в т.ч. проследяване на бременността, извършване на високоспециализирани ехографии за фетална морфология на бременни, ултразвукови гинекологични изследвания. Одобрената сума на проектното предложение е в размер на 99 885,35 лв., в това число безвъзмездни средства в размер на 74 914,01 лв.

На 03.02.2022 година се подписа тристранен административен договор с Община Крумовград по проведена процедура на МИГ- общини Момчилград и Крумовград - BG06RDNP001-19.166 - МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с втори краен срок на прием. Проектното предложение включва изграждане на зона за отдих с детска площадка в село Полковник Желязово, община Крумовград. Проектното предложение цели развитие на малка по мащаби инфраструктура – площи за широко обществено ползване, чрез създаване на модерна и функционална среда за спортни занимания и игри, както и обособяване на зона за отдих. Дейността по проекта е съобразена максимално с прилежащите особености на пространството и предвижда изграждане на подпорни стени и полагане на настилки, подходящи за функционално планиране на площите. В рамките на проектното предложение се предвижда също така обособяване и изграждане на съоръжения, предвидени за деца, подрастващи и възрастни – детска площадка за игра, спортни съоръжения за фитнес на открито, съоръжение за тенис на маса, беседка за тихи занимания, перголи с места за сядане, вкл. достъп на хората в неравностойно положение. Предвидената инвестиция в публична инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението на територията на община Крумовград и на МИГ „Общини Момчилград и Крумовград” като цяло, и ще допринесе за повишаване качеството на живот, задържане на населението и икономическо развитие в селския район. Подписаният тристранен административен договор е на стойност   49 992,64 лв. безвъзмездни средства.

Още снимки


Прочитания: 356 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание