Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
24 Ноември 2020

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ, ПОДПОМОГНАТИ ЧРЕЗ СТРАТИГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД

Проект “Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите лица в "Крумица" на  „КРУМИЦА“ АД, стойност на проекта: 84 260,00 лв., БФП: 84 260,00 лв., реално изплатена сума: 78 870,00лв., финансиран чрез ОП“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Чрез проекта на Крумица е удовлетворена потребността от повишаване на квалификацията на заетите лица, при които владеенето на професионални умения и ключови компетенции, се превръща в условие за качество, конкурентоспособност и висок стандарт на работа. В проекта са включени 92 заети лица в "Крумица" АД, които са лица със средно и по-ниско образование и лица над 54г. с подходящо входящо равнище за професията. Подобрените професионални умения на  заетите лица са спомогнали за  успешното реализиране на лицата на пазара на труда, за тяхното задържане и най-вече за повишаване на възможностите им за кариерно развитие.

Проект“Повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в "Нар ООД" - град Момчилград, стойност на проекта: 24 420,00 лв.,БФП: 24 420,00 лв., реално изплатена сума: 24 420,00 лв., финансиран чрез ОП“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Фирма "НАР"ООД е  специализирано дружество в сферата на строителството, реконструкцията, рехабилитацията, ремонта. Основната цел на проекта е "Да се предостави възможност на заетите лица в предприятието да повишат професионалната си квалификация и способности в областта на строителството". В резултат от изпълнение на проекта заетите в фирмата са  придобили  професионална квалификация, както следва: лица над 54 г. – 9 лица, лица със средно и по-ниско образование  (под ISCED 4) – 37 лица.

Проект“Повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в „Родопстрой - 97“ ООД“– град Момчилград,  стойност на проекта: 23 760,00 лв.,  БФП: 23760,00 лв., реално изплатена сума: 23 100,00 лв., финансиран чрез ОП“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Фирма "Родопстрой - 97"ООД е специализирана в строителство на жилищни, административни и промишлени сгради, инфраструктурни проекти-пътища, пътни съоръжения и др.  Основна цел на проекта е "Да се предостави възможност на заетите лица в предприятието да повишат професионалната си квалификация и способности в областта на строителството". В резултат от изпълнение на проекта заетите в фирмата са  придобили  професионална квалификация, както следва: лица над 54 г. – 10 лица, лица със средно и по-ниско образование  (под ISCED 4) – 35 лица.

Проект: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Крумовград , стойност на проекта: 49 996,57 лв., БФП: 49 996,57 лв., реално изплатена стойност - 48 229, 25 лв., финансиран чрез  ОП“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 Целта на проектното предложение е социално-икономическата интеграция на маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляването на негативните стереотипи.  Чрез прилагане на мярката за 9 лица от целевата група от Община Крумовград е осигурена трудова заетост за срок от 6 месеца и 43 лица от целевата група от община Крумовград са получили здравни консултации от страна на медицинския персонал, назначени по проекта.

Проект:„Конкурентоспособност 2020“ на БАДЕКС ООД – град Момчилград, стойност на проекта: 301 624,00 лв., БФП: 271 461,60 лв., реално изплатена сума 270 975,60 лв., финансиран чрез  ОП„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Бадекс ООД е българско предприятие, което произвежда основно якета за вътрешния пазар.  Чрез проектното предложение се  цели да се подобри производствения капацитет на БАДЕКС ООД, чрез реализиране на инвестиции в съвременно технологично оборудване и да се осигури възможност на предприятието за навлизане на международни пазари. Чрез изпълнение на проекта си бенефициента е подобрил производствения капацитет, като е закупил и въвел в експлоатация 3 автоматични машини за пълнене на подплатени дрехи с пух; 2 автомата за изработване на джоб с филетка и 4 автоматични двуиглови прави машини с голям грайфер);  реинженеринг на бизнес процесите в предприятието.

Проект: „Подобряване на производителността, засилване на експортния потенциал и осигуряване на устойчива пазарна конкуретоспособност на МЕСИ ООД“ - град Момчилград , стойност на проекта: 233 300,00 лв., БФП: 209 970,00 лв., реално изплатена сума  - 209 923,20 лв.,финансиран чрез ОП„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Основната дейност на МЕСИ ООД е производство на палта, сака, панталони, рокли, поли, блузи, ризи, тениски и др. Силно конкурентния пазар налага на фирмата да поддържа високо качество на произвежданите от нея изделия на конкурентна цена, както и да отговоря адекватно на изискванията на клиентите. Чрез проекта си бенефициента е  повишил  производствения капацитет за растеж на предприятието, като е закупил и въвел в експлотация 1 система за изработка на понт, 1 машина за направа на илици и 1 за пришиване на копчета, 1 плоска машина, 1 автомат за изработка на филетки, 2 автомата за съединителни шевове, 1 петконечен оверлог, 1 подлепваща преса, 1 машина за почистване на конци, 1 пакетираща машина, 1 детектор за метал.

Проект:„Подобряване на производствените възможности на фирма „Добруджа”- град Момчилград , стойност на проекта: 188 479,00 лв., БФП: 169 631,10 лв., реално изплатена сума – 166 765,50 лв., финансиран чрез ОП„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Фирма "Добруджа" ООД оперира на местния пазар от 22 години като е една от водещите организации в сектора на хлебопроизводството и сладкарските изделия. Целта на проектното предложение е  да се  създаде условия за повишаване на конкурентоспособността и да се постигне по-голяма устойчивост на пазара чрез инвестиране в технологично обновление, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. Предприятието е закупило пет брой производствени машини, както следва: шприц машина с компютърно управление; модул рязане със струна; модул за редки теста и кремове; щприц за валови бисквити с 4 броя печатащ вал; турбо миксер - аератор с подгряване;  пещ - електрическа конвектомат за 32 броя тави; опаковъчна машина с непрекъснат ход.

Проект:„ Подобряване на капацитета за растеж на  ЛИНК + ООД“ - град Момчилград, стойност на проекта: 256 972,00 лв., БФП: 231 274,80 лв., реално изплатена сума – 230 769,00 лв., финансиран чрез ОП„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Целта на настоящия проект е повишаване на капацитета на предлаганите от Линк+ услуги в подкрепа на осигуряване на устойчивост и стабилност и подобряване на конкурентноспособността на компанията като цяло. Чрез изпълнение на дейностите по проектното предложение е закупено и въведено в експлотация  6 броя рак (rack) сървъри, 1 брой комутатор за 10G мрежа; 1 брой безжичен суич; 1 брой непрекъсваем ТЗИ; 3 броя устройства за ПОН мрежа, 1 брой резервно захранване за ПОН мрежа и оборудване за пренос на цифрова телевизия – 3 броя.  

 

Прочитания: 443 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание