Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Обучение на неформалните местни лидер по подхода ЛИДЕР
24 Март 2010


На 23 и 24 март 2010 г. се проведе обучение на неформалните местни лидери. Обучението се проведе в четири работни сесии, като след всяка работна сесия се даде възможност за дискусия. В рамките на работните сесии участниците бяха запознати с Общоселската политика на Европейския съюз, с основните документи и регламенти на ЕО, касаещи и България във връзка с реализирането на заложените цели в ЕЗФРСР – „Европа инвестира в селските райони”. Обсъдиха се основните изисквания за разработване и управление на СМР, като основен акцент се направи на Наредба №23/18.12.2009 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна помощ по мярка „ Прилагане на стратегии за местно развитие”.
Местните лидери се запознаха с изискванията за одобрение на МИГ, подробно разгледаха изискванията за избор и назначаване на изпълнителен екип на МИГ. Бяха разгледани и критерите по които ще се оценява СМР.Предстои и второ обучение на УС, когато ще се разглеждат процедурите за набиране на проектни предложения от местните бенефициенти, финкции и задачи на УС и оценителната комисия.

Още снимки


Прочитания: 1483 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание