Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
25 Юни 2020

ПОКАНА

за участие в информационни срещи и обучения, свързани с подготовката и изпълнението на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение №РД50-190/29.11.2016 г. на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“, финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ на мярка 19“Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през месец юли 2020 година

Информационните събития на територията на МИГ-общини Момчилград и Крумовград ще се проведат при следния график:

ПЛАН-ГРАФИК

за провеждане на информационни срещи и обучения на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград

 

 

 

 

мярка/процедура

място на провеждане

дата на провеждане

час на провеждане

Еднодневни информационни срещи за 10 души

1.

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

град Крумовград

10.07.2020 г.

9,00 часа

2.

BG06RDNP001-19.392 – „МИГ Момчилград и Крумовград- мярка 4.1.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

град Крумовград

10.07.2020 г.

13,00 часа

3.

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

град Момчилград

15.07.2020 г.

9,00 часа

4.

BG06RDNP001-19.392 – „МИГ Момчилград и Крумовград- мярка 4.1.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

град Момчилград

15.07.2020 г.

13,00 часа

 

Еднодневни обучения за 10 души

1.

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

град Крумовград

16.07.2020 г.

10,00 часа

2.

BG06RDNP001-19.392 – „МИГ Момчилград и Крумовград- мярка 4.1.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

град Крумовград

17.07.2020 г.

10,00 часа

3.

BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

град Момчилград

21.07.2020 г.

10,00 часа

4.

BG06RDNP001-19.392 – „МИГ Момчилград и Крумовград- мярка 4.1.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

град Момчилград

22.07.2020 г.

10,00 часа

 За участие можете да заявите на e-mail: mig_mk2015@abv.bg  или в офисите на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”  на адреси: град Момчилград, ул. „Девети септември” №1, ет.4 и град Крумовград, ул. „Трети март” №3.

Прочитания: 23 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание