Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
СЪОБЩЕНИЕ
04 Юни 2020

На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г. , МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане”  и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 6.4.1 от СВОМР  по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока  за кандидатстване :  BG06RDNP001-19.279  - МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.

Коментари и предложения по проекта на Условията за кандидатстване и приложенията към тях могат да бъдат представени в срок до 15.06.2020 година, 17:00 на електронен адрес: mig_mk2015@abv.bg

Прочитания: 63 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание