Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Заповед - ограничителни мерки срещу коронавирус
16 Март 2020

ЗАПОВЕД №11/16.03.2020

относно :  Ограничителни мерки срещу коронавирус

Във връзка обявеното извънаредно положение в страната, Заповед № РД-01-124/13.03.2020    на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб

НАРЕЖДАМ:


1.  Въвеждам следните мерки за дейността, персонала и офисите на МИГ Момчилград - Крумовград, произтичащи от   препоръките за социална дистанция :
1.1     Въвеждам дистанционна форма на работа на служителите на МИГ Момчилград и Крумовград, считано от 16.03.2020 г.
1.2     Предоставянето на информация, консултации, и други форми на обслужване на клиенти, кандидати, бенефициенти, партньори на МИГ да става  по телефон, ел.поща, интернет сайт и други дистанционни   комуникационни средства, функциониращи и досега.
1.3     За изпълнение на неотложни дейности или дейности и задачи, свързани със спазване на срокове или с цел , взаимодействие с УО на Оперативните програми може да  се осъществява дейност в офисите на МИГ, за време необходимо за изпълнение на задачата.
1.4    Ограничавам дейностите, свързани с пътувания и предвиждания на служители на МИГ, само до неотложни и изрично възложени такива.
1.5     Да се спазват изискванията на  държавните институции, Община Момчилград и Община Крумовград,  във връзка с изпълнението на противоепидемичните мерки.
2.     Срокът и обхватът  на въведените мерки по т.1 е до  29.03.2020 г., като може да бъде променян, съгласно емидемичната обстановка.

Със съдържанието на настоящата  заповед  да  се  запознаят всички служители на МИГ Момчилград и Крумовград.

Контролът по изпълнението й, възлагам  на себе си.

Изпълнителен директор:          /П/           

/Марийка Христозова/

Прочитания: 302 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание