Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Заповед - ограничителни мерки срещу коронавирус
16 Март 2020

ЗАПОВЕД №11/16.03.2020

относно :  Ограничителни мерки срещу коронавирус

Във връзка обявеното извънаредно положение в страната, Заповед № РД-01-124/13.03.2020    на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб

НАРЕЖДАМ:


1.  Въвеждам следните мерки за дейността, персонала и офисите на МИГ Момчилград - Крумовград, произтичащи от   препоръките за социална дистанция :
1.1     Въвеждам дистанционна форма на работа на служителите на МИГ Момчилград и Крумовград, считано от 16.03.2020 г.
1.2     Предоставянето на информация, консултации, и други форми на обслужване на клиенти, кандидати, бенефициенти, партньори на МИГ да става  по телефон, ел.поща, интернет сайт и други дистанционни   комуникационни средства, функциониращи и досега.
1.3     За изпълнение на неотложни дейности или дейности и задачи, свързани със спазване на срокове или с цел , взаимодействие с УО на Оперативните програми може да  се осъществява дейност в офисите на МИГ, за време необходимо за изпълнение на задачата.
1.4    Ограничавам дейностите, свързани с пътувания и предвиждания на служители на МИГ, само до неотложни и изрично възложени такива.
1.5     Да се спазват изискванията на  държавните институции, Община Момчилград и Община Крумовград,  във връзка с изпълнението на противоепидемичните мерки.
2.     Срокът и обхватът  на въведените мерки по т.1 е до  29.03.2020 г., като може да бъде променян, съгласно емидемичната обстановка.

Със съдържанието на настоящата  заповед  да  се  запознаят всички служители на МИГ Момчилград и Крумовград.

Контролът по изпълнението й, възлагам  на себе си.

Изпълнителен директор:          /П/           

/Марийка Христозова/

Прочитания: 99 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание