Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ
05 Февруари 2020


През месец ноември и декември 2019 година на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград се проведоха информационни събития.

Целта на събитията  бяха насочена към запознаване на бъдещите бенефициенти, заинтересовани страни с предстоящия прием на проекти на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ по процедура „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г.

     Във връзка с сключени договори по процедура №BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“ , както и по други процедури, финансирани по ОПРЧР 2014-2020 г. в град Момчилград и в град Крумовград се проведоха обучения, насочени към запознаване на кандидатите, заинтересованите страни с управление и отчитане на проекти в ИСУН 2020.

 

ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА 10 ДУШИ

            На 19.11.2019 г.от 10,00 ч. в град Момчилград  и на 22.11.2019 г.от 10,00 ч. в град Крумовград се проведоха еднодневни обучения на тема „Разработване и управление на проекти по мерки от ОП „Развитие на селските райони” 2014 -2020 г.- мярка 6.4.1”Инвестиции и в подкрепа на неземеделски дейности”.

        На 26.11.2019 г.от 10,00 ч. в град Момчилград  и на 29.11.2019 г.от 10,00 ч. в град Крумовград се прведоха еднодневни обучения  на тема „ Управление и отчитане на проекти по мерки от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.- процедура BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“, включени в Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ – общини Момчилград и Крумовград”.

 

ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  ЗА 10 ДУШИ

По мярка 6.4.1”Инвестиции и в подкрепа на неземеделски дейности” се проведоха информационни срещи на територията на МИГ както следва:

  • 03.12.2019 г., 9,00 ч.  в  с.Звездел, общ.Момчилград;
  •  06.12.2019 г., 9,00 ч. в град Крумовград;
  • 06.12.2019 г., 13,00 ч. в с.Аврен, общ.Крумовград;
  • 10.12.2019 г., 9,00 ч. в град  Момчилград;
  • 10.12.2019 г., 13,00 ч. в с.Равен, общ. Момчилград:
  • 12.12.2019 г., 9,00 ч. в с.Токачка, общ.Крумовград;
  • 12.12.2019 г., 13,00 ч. в  с.Поточница, общ.Крумовград.

Още снимки


Прочитания: 68 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание