Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
01 Ноември 2019

ПОКАНА

за участие в информационни срещи и обучения, свързани с подготовката, управлението и отчитането на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение №РД 50-190/29.11.2016 г. на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  през месец  ноември и декември 2019 година.

Информационните събития на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград при следния план график:

ПЛАН ГРАФИК
за провеждане на обученията и информационните срещи
на територията  на МИГ-  Момчилград и Крумовград

МЯРКА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ, ЧАС

ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА 10 ДУШИ

1

  6.4 - ПРСР

град Момчилград

19.11.2019 г., 10,00 ч.

2

  6.4 - ПРСР

град Крумовград

22.11.2019 г., 10,00 ч.

3

  1.7 – ОП РЧР

град Момчилград

26.11.2019 г., 10,00 ч.

4

  1.7 – ОП РЧР

град Крумовград

29.11.2019 г., 10,00 ч.

ЕДНОДНЕВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  ЗА 10 ДУШИ

1

6.4 - ПРСР

град Крумовград

06.12.2019 г., 9,00 ч.

2

6.4 - ПРСР

с.Аврен, общ.Крумовград

06.12.2019 г., 13,00 ч.

3

6.4 - ПРСР

с.Звездел, общ.Момчилград

03.12.2019 г., 9,00 ч..

4

6.4 - ПРСР

с.Токачка, общ.Крумовград

12.12.2019 г., 9,00 ч.

5

6.4 - ПРСР

с.Поточница, общ.Крумовград

12.12.2019 г., 13,00 ч.

6

6.4 - ПРСР

град Момчилград

10.12.2019 г., 9,00 ч.

7

6.4 - ПРСР

с.Равен, общ.Момчилград

10.12.2019 г., 13,00 ч.

 

За участие можете да заявите на e-mail: mig_mk2015@abv.bg или в офисите на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”  на адреси: град Момчилград, ул. „Девети септември” №1, ет.4 и град Крумовград, ул. „Трети март” №3.

Прочитания: 40 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание