Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Обучение за момчилградските кметове
21 Януари 2010


На 19 и 20 януари в рамките на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Момчилград, област Кърджали” се проведе обучение «Придобиване на знания и умения, свързани с прилагането на подхода Лидер и ПРСР, разработване на Стратегията за местно развитие» за кметове на населени места на територията на потенциалната местна инициативна група – Момчилград.
В обучението се включиха почти всички кметове на населени места за територията на потенциалната МИГ.Екипът на проекта с координатор Халил Халил и външния експерт към МЗХ - Яна Стоева, представиха етапа, до който е достигнал проекта и напредъка по разработване на Стратегията за местно развитие.По време на обучението участниците бяха подробно запознати с възможностите на ПРСР, приоритетните оси и конкретните мерки по които ще могат да кандидатстват бенефициентите по Стратегията за местно развитие на МИГ-Момчилград.Пред кметовете на момчилградските села бе представен и процеса за създаване на МИГ, органите и механизмите за управлението му.
След края на първата учебна сесия, обучаемите имаха практическо задание за определяне приоритетите и визията на своите населени места.
Втората сесия бе по-интересна и динамична, след като се запознаха със същността, целите и етапите по разработването, мониторинга и цялостното управление на проект или бизнес план, инструментариума за идентифициране на потребностите: « дърво на проблема» и формулирането на общите и специфичните цели: с „ дърво на целите”, участниците трябваше да изберат приоритет, да изведат проблем и формулират цели, след което да разпишат конкретни дейности, времеви график и финансова рамка на реалистичен проект за своето населено място.
В рамките на обучението бяха представени и други източници за финансиране на местни проекти и бяха представени успешни практики по Лидер от други европейски страни.



Още снимки


Прочитания: 1586 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание