Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ В „МИГ – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“
 
05 Май 2017   Прочитания: 5030
„МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ уведомява своите бъдещи бенефициенти, че Управляващите органи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкуретноспобност” 2014-2020 г. публикуваха Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР.
 
ПОКАНА
 
10 Април 2017   Прочитания: 1250
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“
 
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 Г.
 
02 Март 2017   Прочитания: 996
Управляващите органи на ОПИК и ОПРЧР съгласуваха Индикативната годишна работна програма за 2017 г. на МИГ" Момчилград - Крумовград".
 
МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 
06 Декември 2016   Прочитания: 1283
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 
Проект на Индикативна годишна програма за 2017 г
 
02 Декември 2016   Прочитания: 972
Проект на Индикативна годишна програма за 2017 г
 
ОБЯВА
 
27 Май 2016   Прочитания: 1058
МИГ Момчилград - Крумовград обявява РЕШЕНИЕ № ХА-5 ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на СТРАТЕГИЯ за водено от общностите местно развитие на "МИГ Момчилград-Крумовград"
 
СНЦ „МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД” ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ
 
19 Май 2016   Прочитания: 1173
СНЦ „МИГ Момчилград - Крумовград” проведе информационна конференция на 17 май 2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – Момчилград.
 
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ
 
10 Май 2016   Прочитания: 969
Уважаеми съграждани, представители на местния бизнес, нестопанския и публичен сектор от общините Момчилград и Крумовград, СНЦ „МИГ Момчилград-Крумовград” Ви кани да вземете участие в предстоящата информационна конференция. Мероприятието ще се проведе на 17 май 2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – Момчилград.
 
Обществени обсъждания на проектния вариант на Стратегията за ВОМР
 
28 Април 2016   Прочитания: 1012
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” проведе финалните 2 обществени обсъждания на проектния вариант на Стратегията за ВОМР на МИГ.
 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
 
27 Април 2016   Прочитания: 1135
Председателят на Управителния съвет на „Местна Инициативна Групва - Общини Момчилград и Крумовград“ на основание чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружението и във връзка с приети решения на заседание на Управителния съвет, проведено на 27.04.2016г. свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27.05.2016г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет - гр. Крумовград. На основание чл. 28, ал. 3 от Устава на Сдружението настоящата покана се обнародва на електронната страница на МИГ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, както и в сградите на общинските администрации на двете общини, най-малко7 календарни дни преди насрочения ден. Общото събрание ще се проведе при следния
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание