Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
ОБЯВА
 
10 Юни 2022   Прочитания: 238
Сдружение МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: "BG06RDNP001-19.600 МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. ”Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 
ОБЯВА
 
06 Юни 2022   Прочитания: 236
Стартира първи прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.634 – МИГ Момчилград - Крумовград – Мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
 
Документи от проведен конкурс за избор на изпълнителен директор
 
23 Май 2022   Прочитания: 241
Документи от проведен конкурс за избор на изпълнителен директор
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
04 Май 2022   Прочитания: 232
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 7.5.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
19 Април 2022   Прочитания: 263
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.1.1
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
18 Април 2022   Прочитания: 202
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 7.2.
 
Сдружение “Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград” обявява конкурс за длъжността Изпълнителен директор
 
15 Април 2022   Прочитания: 243
Сдружение “Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград”, с адрес на управление гр. Момчилград, ул.”Девети септември” № 1, ет. 4 Обявява конкурс за длъжността Изпълнителен директор
 
ОБЯВА
 
21 Март 2022   Прочитания: 235
Стартира първи прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.586 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
 
В НАЧАЛОТО НА 2022 ГОДИНА ПОДПИСАНИ ТРИ АДМИНИСТРИТВНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
 
04 Февруари 2022   Прочитания: 322
За периода 01.02.2022 година до 03.02.2022 година се подписаха три административни договори с бенефициенти по проведени три процедури на МИГ- общини Момчилград и Крумовград. На 01.02.2022 година се подписа тристранен административен договор с бенефициента Ерджан Хасан Муса кандидатствал по процедура BG06RDNP001-19.392 - МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
03 Февруари 2022   Прочитания: 251
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.2.1
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание