Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
Проведе информационна конференция с участието на местните заинтересовани лица
 
16 Април 2016   Прочитания: 1543
На 15 април 2016 г. в заседателната зала на ОбС – Крумовград се проведе информационна конференция с участието на местните заинтересовани лица, организирана от СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград”, в изпълнение на Дейност 1.4. „Информационни конференции” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
 
Обществено обсъждане на изготвения анализ
 
08 Април 2016   Прочитания: 1212
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” проведе обществено обсъждане на изготвения анализ на територията и разработваната Стратегия за ВОМР на МИГ.
 
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” проведе три информационни срещи
 
06 Април 2016   Прочитания: 1473
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” проведе три информационни срещи на територията на общините Момчилград и Крумовград, свързани с консултиране на стратегията с местната общност.
 
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ
 
06 Април 2016   Прочитания: 1145
Уважаеми съграждани, представители на местния бизнес, нестопанския и публичен сектор от общините Момчилград и Крумовград, каним Ви да вземете участие в предстоящата информационна конференция, организирана от СНЦ „МИГ - Община Момчилград”, в партньорство със СНЦ „МИГ Крумовград”. Мероприятието ще се проведе на 15 април 2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала на ОбС – Крумовград.
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 
31 Март 2016   Прочитания: 1268
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР на МИГ, което е част от изпълнение на Дейност 4.4. „Обществени обсъждания” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.
 
Работни срещи във връзка с подготовката на стратегията
 
30 Март 2016   Прочитания: 1104
На 28 март в заседателната зала на гр. Момчилград и на 29 март в заседателната зала на гр. Крумовград се проведоха две работни срещи, на които експертите, ангажирани с проучванията на територията представиха анализа и първончалния вариант на стратегията.
 
Проведе се обучение за екипа на МИГ
 
26 Март 2016   Прочитания: 1139
На 22 и 23 март 2016 в заседателната зала на общинска администрация Крумовград се проведе първото от предвидените в проекта две двудневни обучения. В Обучението се включиха екипа на МИГ и потенциални бенефициенти, като то беше полезно за придобиване на компетенции за стратегическо планиране, запознаване с механизмите за изготвяне, управление и отчитане на проекти, финансирани от европейски фондове или други донорски програми.
 
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
 
23 Март 2016   Прочитания: 1195
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе три информационни срещи територията на общините Момчилград и Крумовград в изпълнение на Дейност 4.3. „Информационни срещи, свързани с консултиране на стратегията с местната общност” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. Целта на предстоящите информационни срещи е местните заинтересовани лица да бъдат информирани за изготвения анализ от проучванията и разработения първончален вариант на стратегията за ВОМР на МИГ.
 
„МИГ - Община Момчилград” проведе втора поредица от четири информационни кампании
 
22 Март 2016   Прочитания: 1053
„МИГ - Община Момчилград” проведе втора поредица от четири информационни кампании с населението на територията на общините Момчилград и Крумовград в изпълнение на дейността „Информационни кампании за популяризиране процеса на разработване на стратегията за местно развитие”.
 
ПОКАНА ЗА РАБОТНИ СРЕЩИ
 
21 Март 2016   Прочитания: 1030
СНЦ „МИГ - Община Момчилград” ще проведе две работни срещи, на които ще бъде представен анализа от проучванията и първончален вариант на стратегията в изпълнение на Дейност 4.1. "Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията” по Договор № РД 50-175/07.12.2015 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год.
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание